Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2022

Soulbound token là gì? Tương lai của xã hội phi tập trung?

Hình ảnh
Thế giới hiện tại là của big corporation. Thế giới tương lai là của dev.     Đầu tháng này, Vitalik Buterin và cộng sự xuất bản một nghiên cứu dài 37 trang với nội dung bàn về tương lai của Ethereum, tập trung vào khái niệm "Xã hội phi tập trung", dựa trên nền tảng của công nghệ mới gọi là Soulbound Token. Ngay khi đọc được cái tweet này, tôi đã dành thời gian nghiên cứu 37 trang tài liệu trên và ngay lập tức bị ấn tượng với nó. Không nói đùa, đây thực sự là một cuộc cách mạng. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về tiềm năng, tính khả thi và cơ hội phát triển từ nghiên cứu mới này. Để bắt đầu, tôi sẽ đi theo một hướng tiếp cận từ vấn đề tồn tại, sau đó đến cách mà công nghệ SBTs có thể giải quyết. Ví dụ 1: Ban tổ chức cuộc thi Rap Việt mở bình chọn qua tin nhắn SMS cho các thí sinh. Thí sinh nào có nhiều sms bình chọn nhất sẽ dành được quyền đi tiếp vào vòng sau. Vấn đề nảy sinh là một người có thể thuê rất nhiều số điện thoại để gửi SMS bình chọn cho th